Tijdens de intake van ± 1,5 uur bespreken we uw klachten en worden een aantal hersenmetingen (EEG) uitgevoerd. Als het gemeten hersenpatroon gerelateerd kan worden aan de aard van de klachten is de neurofeedbackbehandeling zinvol.

  • Een neurofeedbackbehandeling duurt 30 tot 45 minuten en bestaat uit verschillende trainingsrondes.
  • U komt wekelijks (op een vaste dag en tijdstip) naar de praktijk voor een behandeling. In overleg zou dit aanvankelijk 2 keer per week kunnen zijn, mits dit niet te belastend is voor u of uw kind. Naarmate de behandelingen vorderen, zal de behandelfrequentie worden afgebouwd.
  • In veel gevallen merkt u en/of uw omgeving na 10 à 12 behandelingen de eerste positieve effecten: vermindering van klachten en/of verbetering van persoonlijk functioneren.
  • De uiteindelijke duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en de individuele behandelingsresultaten.
  • Het staken van eventuele medicatie of wijzigen van de dosering vindt alléén plaats na overleg met de voorschrijvende arts.