Brain & Mind Care vanaf 3 maart 2021 weer geopend

Veilig naar uw neurofeedbacktherapeut

Brain & Mind Care neemt alle voorzorgsmaatregelen in acht om u veilig zorg te verlenen. Er worden geen handen geschud en zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard. Na elke cliënt wordt alles gedesinfecteerd en de ruimte gelucht.

Helpt u mee die veiligheid te bewaren?

Denk aan:

  • tijdig maar niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken tijd de wachtkamer betreden
  • het verplicht dragen van een mondkapje
  • handen desinfecteren voor binnenkomst van de praktijkruimte
  • 1,5 meter afstand houden

Heeft u symptomen die u niet herkent bij uzelf en die op een coronabesmetting zouden kunnen wijzen, neem dan telefonisch contact op met Edith van Montfort. In deze tijden kunt u om deze reden altijd uw afspraak kosteloos afzeggen.

Maar zo niet, gefeliciteerd dat u weer geholpen kan worden!


Neurofeedbackpraktijken blijven gesloten, richtlijnen RIVM

Afgelopen dinsdag is in de persconferentie van de overheid besproken dat de mensen met contactberoepen (zoals de kapper) nog niet mogen starten voor 20 mei. Neurofeedbacktherapeuten vallen hier ook onder, omdat er elektroden op het hoofd geplakt moeten worden om de hersenactiviteit te kunnen trainen. Tot nader order blijft Brain & Mind Care daarom gesloten. We hopen zo snel mogelijk weer te kunnen starten met de behandelingen, waarschijnlijk dan met de nodige aanpassingen zoals het gebruik van handschoenen en mondkapje of spatmasker.


In deze tijd waarin Corona alles bepalend is, is Brain & Mind Care Weert Roermond genoodzaakt om de neurofeedbackbehandelingen tot nader bericht stil te leggen.

Door de Corona-crisis liggen ook de neurofeedbackbehandelingen van Brain & Mind Care stil. Dat is vervelend voor de cliënten die midden in een behandeltraject zaten, want neurofeedback gedijt juist goed bij continuïteit; wekelijkse behandelsessies waarin de hersenen worden getraind. Je zou het kunnen vergelijken met het trainen van je spieren in de sportschool. Besluit je een paar weken niet te sporten? Dan zal je geleidelijk aan merken dat je weer minder sterk wordt. Eén voordeel is wel: als je al langere tijd wekelijks getraind hebt (minimaal 10 á 15 sessies) dan zal je brein het op een later moment weer snel oppakken. Je hoeft dus niet meer helemaal van voor af aan te beginnen.

Sommige psychologische behandelingen kunnen nog op afstand worden voortgezet, telefonisch of door middel van beeldbellen. Dat is met neurofeedback helaas niet mogelijk. Een vraag die ik van cliënten wel eens krijg: “Is er dan niet iets wat we thuis kunnen doen om de behandeling te bevorderen?” Het meten van de hersenactiviteit en het geven van een directe terugkoppeling (operant conditioneren) op het voorkomen van bepaalde hersengolven is thuis helaas niet mogelijk.


Van Doren et al. (2018) Sustained effects of neurofeedback in ADHD: a systematic review and meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry

De volgende systematische review en meta-analyse geeft een overzicht van gegevens van meer dan 500 kinderen met ADHD uit 10 gerandomiseerde gecontroleerde studies. De groepen die vergeleken werden waren kinderen die behandeld werden met Neurofeedback, met medicatie en kinderen die een controle-behandeling ondergingen. In deze onderzoeksgroep werden onderzoekers met verschillende opvattingen over neurofeedback geselecteerd om de onderzoeksgegevens op een uitgebalanceerde en kritische manier te interpreteren. Het klinisch effect werd beoordeeld na een follow-up periode van gemiddeld 6 maanden na beëindiging van de behandeling. De onderzoekers ontdekten dat Neurofeedback na deze termijn duurzame effecten had. Bovendien laten de resultaten een tendens zien dat de voordelen van Neurofeedback verder verbeteren van het einde van de behandeling tot follow-up, wat niet het geval was voor de andere behandelingen. Bovendien werd voor de medicatiegroepen nog steeds medicatie gebruikt in het interval van 6 maanden tot aan de follow-up, terwijl er voor Neurofeedback geen aanvullende behandelingssessies in dat interval werden uitgevoerd.

Lees hier het originele artikel


 VU-onderzoek – ADHD-medicatie heeft nauwelijks invloed op schoolprestaties. Lees hier verder.


site_femalebrain

Onlangs hebben twee gerenommeerde wetenschappers, Drs. Suzanne van der Star en Dr. Martijn Arns een artikel geschreven in De Psycholoog (juni 2014), een vakblad van het NIP, over de effectiviteit van neurofeedback bij ADHD.
Neurofeeedback berust op het principe dat mensen in staat zijn hun eigen hersenactiviteit te reguleren door zelf bepaalde bewustzijnstoestanden op te roepen (zoals ontspanning). Tijdens neurofeedbacktherapie ziet de cliënt zijn eigen hersenactiviteit op een scherm en ontvangt positieve feedback bij de gewenste hersenactiviteit , Hierdoor leert hij zijn hersenactiviteit te conditioneren in de gewenste richting .         Lees verder

www.brabant-psychologen.nl

Goed nieuws van beroepsvereniging NFG

NFG

Psychosociale hulp aan kinderen zal in 2018 wederom door VGZ wordt vergoed!!

Nieuwe focus op ADHD/ADD: Neurofeedbacktherapie versus medicatie.

shutterstock_65137333Interessante video over onderscheid tussen neurofeedback en medicatie bij ADHD.

In deze 23 minuten durende video zijn wetenschappers, ouders, therapeuten en Tax een Nederlandse jongen met ADHD aan het woord.


Train je brein: neurofeedback

train je brein - neurofeedbackNeurofeedback wordt bij allerhande problematiek al geruime tijd toegepast; van ADHD tot obsessieve gedragsstoornissen. De in 1958 ontdekte techniek is gebaseerd op het geven van  ‘feedback’ over de hersenactiviteit, om op die manier ‘gezonde’ of ‘betere’ hersenactiviteit te stimuleren. In dit onderzoek werd neurofeedback gebruikt om te proberen visuele verwerking te versnellen.

brainmatters.nl

Neurofeedback als behandelmethode bij hoofdpijn en migraine

shutterstock_241533844Onlangs is er een artikel geplaatst in het blad Hoofdzaken over neurofeedback als behandelmethode bij migraine.

Meer weten over neurofeedback bij migraine? Neem dan gerust contact op.

Lees hier het artikel in Hoofdzaken