Neurofeedback kan een goede aanvulling zijn op reguliere behandelwijzen. Dit is met name aan de orde wanneer er insulten of absences blijven bestaan ondanks het gebruik van medicatie.

De behandeling van neurofeedback bij epilepsie is gericht op:

  • vermindering van absences
  • vermindering van insulten

Klokhuis over epilepsie