Heeft u een klacht?

Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.

Via mijn beroepsorganisatie de NFG ben ik aangesloten bij de geschillencommissie.

U hebt een klacht over de geboden zorg door de therapeut. En dan?

Stap 1: Praat met uw therapeut.

Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

Zie het HIER het verder te volgen stappenplan. 

Klachtenproces_schema_client