Privacy policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website brain-mindcare.nl of bmcweert.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website brain-mindcare.nl en bmcweert.nl staan onder beheer van Brain & Mind Care de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Gegevens van bezoekers

  • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan brain-mindcare.nl of  bmcweert.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  • Brain & Mind Care zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 3. Doel
  Het doel van deze website is om u als bezoeker te informeren.
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Brain & Mind Care, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 5. Disclaimer
  Brain & Mind Care is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 6. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Brain & Mind Care verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 7. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Brain & Mind Care kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Brain & Mind Care voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Behandeling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Indien nodig vraagt uw therapeut, na uw expliciete toestemming, gegevens bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Privacy waarborgen

Om uw privacy te kunnen waarborgen, zal er:

 • zorgvuldig worden omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor gezorgd worden dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden.
 • Indien de behandelend therapeut uw gegevens voor andere redenen wil gebruiken, dan wordt u eerst geïnformeerd en expliciet om toestemming gevraagd.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *