Tarieven

Na een voormeting wordt besloten of u wel of niet in aanmerking komt voor neurofeedbackbehandelingen. Een voormeting verplicht u niet om met een neurofeedbackbehandeltraject te starten. De kosten voor een voormeting, behandeling, tussen- en nameting zijn als volgt:

Een vrijblijvend informatiegesprek is gratis

Intake:160,-

Neurofeedbackbehandeling:65,-

Tussenmeting en nameting: 160,-

Optioneel schriftelijke rapportage: € 55,-

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van btw.

Verhindering/ziekte

Indien u onverhoopt verhinderd bent of ziek, dient u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, moeten helaas in rekening worden gebracht.

Vergoedingen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u aanvullend verzekerd zijn. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de behandelingen.

Klik hier voor een overzicht van vergoedingen alternatieve geneeswijzen 2024.

Informeren bij uw zorgverzekeraar

Als u gaat informeren bij uw zorgverzekeraar, vraag dan naar de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.

Houd onderstaande gegevens bij de hand:

NFG lidmaatschapsnummer: 8047
RBCZ lidmaarschapsnummer: 810266R
AGB praktijkcode: 90059203
AGB therapeutcode: 90059202

NFG                                       

Drs. Edith van Montfort van Brain & Mind Care is lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en daarmee een erkende therapeut. Het lidmaatschapsnummer is: 8047.

Naast het lidmaatschap bij de NFG is Edith van Montfort ook geregistreerd bij de koepelorganisatie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Het lidmaatschapsnummer is: 810266R.

Deze beroepsverenigingen hebben afspraken met diverse zorgverzekeraars op basis waarvan vergoedingen mogelijk zijn. De vergoedingen vallen onder de noemer “Alternatieve geneeswijzen”/ “Natuurgeneeskunde”.

Naast een vergoeding van de ziektekostenverzekeraar zijn er andere mogelijkheden om een deel van de kosten voor neurofeedbackbehandeling vergoed te krijgen. Bijvoorbeeld via uw werkgever, UWV, belastingdienst of gemeente. Onderstaande informatie dient te allen tijde, op eigen verantwoording door uzelf gecontroleerd en onderzocht te worden voor uw persoonlijke situatie! Lees hier verder.

Heeft u vragen over de kosten of vergoedingen? Neem dan contact op met drs. Edith van Montfort van Brain & Mind Care.


De orthopedagoog van Brain & Mind Care voldoet aan de Wkkgz. De Wkkgz is sinds 1 januari 2017 een wettelijke verplichting. Indien u een klacht heeft over de werkwijze of behandeling bij Brain & Mind Care, kunt u deze pagina van de NFG raadplegen.

Brain & Mind Care hanteert tevens een kwaliteitssysteem waarvan QualityinCare B.V. heeft vastgesteld dat het voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wtza, Wkkgz en de Wmo. Zie het certificaat dat door Quality in Care B.V. op 16 november 2023 is uitgegeven.

Brain & Mind Care maakt gebruik van een Privacy Policy en heeft de volgende Algemene Voorwaarden.