The Influence of an Alpha Band Neurofeedback Training in Heart Rate Variability in Athletes

De onderzoekers in deze studie vroegen zich af of het trainen met neurofeedback op de zogenaamde Alfa golf (hersenactiviteit die iets zegt over ontspanning) bij sporters ook invloed kan uitoefenen op een hartslag-maat. Kort gezegd: toegenomen hartslagvariatie is ook een maat voor ontspanning. De sporters werden in 2 groepen verdeeld, beide groepen kregen neurofeedback Alfa training: 1 groep 3x per week en de andere groep 2x per week. Vooral in de groep die 3x per week trainde was er significant meer Alfa en significant meer hartslagvariatie – en dus meer ‘ontspanning’ met alle positieve effecten daarvan.

Domingos et al. 2021. Int. J. Environ, Res, Public Health