QualityinCare B.V. heeft vastgesteld dat het door Brain & Mind Care
gehanteerde kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in de
Wtza, Wkkgz, de Wmo en voldoet aan artikel 4.1.4 1e lid van de jeugdwet

Zie hier het certificaat van Brain & Mind Care: 2023-11-16_LIC_